Kalligraphie

68-105: Sumi, Seiboku No 8 100ml


zurück